Prehľad 2019


 

V roku 2019 bolo vo februárovej uzávierke podporených 19 subjektov v celkovej výške 507 245€. 

Prehľad podporených projektov: 

Akcia 1. Európska pamäť

V oblasti Európska pamäť bol podporený 1 slovenský subjekt: divadlo NOMANTINELS.

Kompletný zoznam podporených projektov nájdete TU.

Akcia 2. Opatrenie 2.1 Družobné mestá 

Medzi podporenými projektami v prvom kole (februárová uzávierka) sa nachádza 18 slovenských projektov. Na tieto projekty celkovo poputuje 416 525€

poradové číslo

Číslo projektu

Žiadateľ

Názov projektu

Suma

1.

609420

OBEC DOLNY STAL

Festival národnostných menšín Európy: Posilnenie účasti príslušníkov národnostných menšín na chode obcí a EÚ

€25 000

2.

609293

TEGLAS TEAM O.Z.

Európa nás spája / Europe Connect Us

€25 000

3.

609178

OBEC RATKA

Tolerancia, partnerstvo, rozvoj  2019 - Budúcnosť Európy

€18 145

4.

609275

AKTIVITY PRO

Europe on the move / Európa v pohybe 

€25 000

5.

608948

OBEC BRESTOVEC

Posilnenie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia vo vidieckom prostredí EÚ

€25 000

6.

608985

OBEC VINICA

EURÓPA JÖVŐJE: A FEHÉRKÖNYV LAPJAI – TALÁLKOZÓNK NAPJAIN 

€25 000

7.

609448

SPOLOK VEDY A VZDELAVANIA, OZ

Europe is a safe harbor

€24 190

8.

609323

OBEC DOLNY BAR

Dolný Bar 2019 - dni európskej solidarity a dialógu národností.   

€25 000

9.

608308

OBCIANSKE ZDRUZENIE MILVUS

Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 - 2020

€25 000

10.

609092

MESTO TRSTENA

Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu.

€25 000

11.

608955

OBEC KALINKOVO

Spolu pre dobrú vec

€16 630

12.

609240

OBEC SVATY PETER

“European dimensions in social engagement”,

€25 000

13.

608918

OBEC GOLIANOVO

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK, KÖZÖS JÖVŐNK-PARTNERSÉG ÉS TOLERANCIA

€25 000

14.

608940

OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY

100 éves Szlovákgyarmat- Európa a mi hazánk

€25 000

15.

609119

OBEC LEHNICE

Europe´s chance to shape it´s future

€25 000

16.

609288

OBEC SPISSKY STIAVNIK

We Are All Equal 

€25 000

17.

609378

FABON

10 things that only the EU can give to its citizens

€25 000

18.

609111

MESTSKA CAST BRATISLAVA-VAJNORY

Crisis and solidarity in Europe

€7 560

Kompletný zoznam podporených projektov nájdete TU.

Akcia 2. Opatrenie 2.2 Siete medzi mestami

V marcovej uzávierke 2019 nebol podporený ani jeden slovenský subjekt v rámci opatrenia Siete medzi mestami. V úlohe partnera však vystupujú v podporených projektoch iných krajín 3 slovenské subjekty.

Kompletný zoznam podporených projektov nájdete TU.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť