Európska pamäť

V rámci tejto výzvy sú podporované projekty, ktoré sa…

Družobné mestá

V rámci tejto výzvy sú podporované projekty, ktoré umožňuj…

Siete medzi mestami

V rámci tejto výzvy sú podporované projekty, ktoré umožňuj…

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť