Európska pamäť

Prostredníctvom oblasti 1 (Európska pamäť) sa program…

Družobné mestá

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú…

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť