Správa o výsledkoch za rok 2018

Správa o výsledkoch za rok 2018

Agentúra EACEA vydala správu o výsledkoch za rok 2018.

Stiahnuť publikáciu
Nová brožúra o programe Európa pre občanov

Nová brožúra o programe Európa pre občanov

Prečítajte si novú brožúru o programe Európa pre občanov. V brožúre nájdete všeobecné informácie o programe, cieľovú skupinu a tiež výšku grantov pre jednotlivé výzvy.

Stiahnuť publikáciu
How we make Europe better for its citizens - Serbian Best Practices

How we make Europe better for its citizens - Serbian Best Practices

Brožúra od srbských kolegov s príkladmi toho najlepšieho v opatrení Družobné mestá

Stiahnuť publikáciu
Europe for Citizens: Slovak Best Practices

Europe for Citizens: Slovak Best Practices

English version of the best Slovak projects coming from the 2007-2013 programme period.

Stiahnuť publikáciu
Európa pre občanov 2007-2013: Úspešné slovenské projekty

Európa pre občanov 2007-2013: Úspešné slovenské projekty

Hoci sa program Európa pre občanov nachádza v polovici ďalšieho programového obdobia, táto publikácia nestráca na aktuálnosti. Prináša totiž opisy úspešných projektov…

Stiahnuť publikáciu
2/4
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť