TRSTENÁ: Informačný seminár o aktuálnych európskych výzvach


Dátum 02. august 2018 (09:30 - 14:30)
Lokalita: Trstená, Sinaj City Hub (Železničiarov 1)
Organizátor: Europe Direct Trsstená

Informačný seminár o aktuálnych európskych grantových výzvach

 

V rámci semináru boli predstavené finančné mechanizmy: Európa pre občanov, Medzinárodný vyšehradský fond a Kreatívna Európa. Bonusom navyše bola prezentácia o tom, čoho sa vyvarovať pri písaní projektov. 

Program: 

9:30                    začiatok - privitanie
9:45 - 10:30       Európa pre občanov
10:30 - 11:15     Kreatívna Európa
11:15 - 11:45     prestávka
11:45 - 12:30     Vyšehradský medzinárodný fond
12:30 - 14:00     Na čo myslieť pri tvorbe a písaní projektov
14.00                  spoločný záver alebo osobne konzultácie

 

Prezentácie: 

 

Fotografie: 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť