Networkingové stretnutie krajín strednej Európy CENE 2019


Dátum 09. október 2019 (15:00) — 11. október 2019 (15:30)
Lokalita: Jáchymov, Česká republika
Organizátor: Európsky kontaktný bod Česká republika (Odbor komunikácie o európskych záležitostiach, Úrad vlády ČR)

Cieľ podujatia: vytvoriť partnerstvá medzi zúčastnenými organizáciami a podporiť tvorbu nových medzinárodných projektov, s ktorými by sa účastníci CENE 2019 potenciálne mohli prihlásiť do budúcich výziev programu Európa pre občanov. Cieľom podujatia je tiež podrobne oboznámiť účastníkov s programom Európa pre občanonov, jeho prioritami, procesom podávania žiadostí a s kritériami hodnotenia podaných projektov. 

Kto sa môže zúčastniť:  zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, slovenských samospráv a inštitúcií verejnej správy 

Okrem predstaviteľov troch vybraných slovenských organizácií/samospráv sa ho zúčastní aj rovnaký počet účastníkov z týchto krajín: Česko, Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko a Luxembursko. 

Slovenským účastníkom stretnutia bude plne hradená cesta z Prahy do Jáchymova, ubytovanie a strava počas celého trvania podujatia.  

Pracovný jazyk podujatia: angličtina

Registrácia: emailom na adresu kostalova.adriana@vlada.cz

Do emailu je nutné uviesť nasledovné informácie:

  • Meno a priezvisko 
  • Telefónne číslo a emailový kontakt 
  • Meno organizácie/samosprávy, ktorú reprezentujete
  • Pozíciu, ktorú v rámci organizácie/samosprávy vykonávate
  • Adresu organizácie/samosprávy, prípadne webovú stránku 
  • Krátky opis vášho projektového zámeru 
  • Vaše očakávania od podujatia/vaša motivácia zúčastniť sa tohto podujatia 

Výber slovenských účastníkov bude realizovať Európsky kontaktný bod Slovensko na základe rozpracovanosti projektových zámerov, vašej motivácie a vašich očakávaní od tohto podujatia. 

Prihlásiť sa môžete do 23. septembra 2019. 


Miesto stretnutia:

Pražské kreatívní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Praha, Česká republika (Dům U Minuty):

https://www.google.com/maps/place/D%C5%AFm+U+Minuty/@50.0867276,14.4199782,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9ff6a86df394c85f!8m2!3d50.0867276!4d14.4199782

Ubytovanie v Jáchymove:

Hotel Vera, Jáchymov (http://hotel-vera.cz/en/#/home/)

Miesto realizácie workshopov: 

Hotel Vera, Jáchymov


Predbežný program: 

9. októbra (streda)

príchod do Prahy, registrácia 

15.00 - 16.30   autobus do Jáchymova

17.30                ubytovanie v hoteli Vera

19.00                večera na hore Plešivec, privítanie účastníkov, predstavenie 

                          programu, návšteva výhliadkovej veže   

                          https://skiarealplesivec.com/en/plesivec-restaurant-and-hotel


10. októbra (štvrtok) 

9.30 - 10.00      prezentácia programu Európa pre občanov, ciele a priority

                           programu, program v roku 2020  

10.00 - 11.00    prezentácia príkladov dobrej praxe (2 projekty) 

11.00 - 12.00    predstavenie účastníkov stretnutia a ich projektových zámerov

12.00 - 13.30    obed v Jáchymove https://www.restauracejachym.cz/

13.30 - 15.00    účastníci vytvoria menšie skupiny (podľa ich tematického 

                          zamerania) a spolu pracujú na kreaovaní projektových 

                          zámeroch do programu Európa pre občanov 

15.30                návšteva jáchymovského baníckeho múzea- štola č.1 v

                          Jáchymove + pracovného tábora Svornosť (dobrovoľné) 

18.00                večera 

18.45 - 21.00   Aqua Centrum Agricola (dobrovoľné) 

                          (ceny: https://www.aquajachymov.cz/en/price-list-p132.htm)


11. októbra (piatok) 

9.00 - 10.00    práca v skupinách na projektoch 

10.00 - 11.45  prezentácia projektov, spätná väzba od prítomných 

                         reprezentantov národných kontaktných bodov pre 

                         program Európa pre občanov 

11.45 - 12.00  práca v skupinách- zahrnutie spätnej väzby do projektov 

12.00- 12.30   záver podujatia 

12.30- 13.30   obed

15.00/15.30    príchod do Prahy 

                         dobrovoľná prehliadka: študentská revolúcia- Nežná revolúcia 1989


Kontakt na organizátora: 

Kateřina Hamplová
Úrad vlády Českej republiky 
e-mail: hamplova.katerina@vlada.cz
phone: +420 725 755 503

Kontakt na Európsky kontaktný bod na Slovensku: 

Linda Vavricová

linda.vavricova@nocka.sk

 + 421 2 2047 1291

Sabina Burešová

sabina.buresova@nocka.sk

+ 421 2 2047 1290

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť