Príklad dobre praxe: Fiľakovo - Európska sieť sociálneho podnikania


Septembrová uzávierka je otvorená aj pre projekty v rámci opatrenia Siete medzi mestami. Pre inšpiráciu vám prinášame príklad úspešného projektu z roku 2017.

 

Výzva Siete medzi mestami je určená pre mestá, obce a kraje, ale aj pre neziskové organizácie či občianske združenia zastupujúce miestne orgány. Žiadateľ o takýto grant musí mať minimálne troch zahraničných partnerov. V rámci tejto výzvy sa podporujú také projekty, ktoré umožňujú stretnutia občanov z viacerých samospráv a ktoré riešia nejaký konkrétny problém. 

 

Mesto Fiľakovo získalo grant na svoj projekt v roku 2017. Cieľom projektu bolo vytvorenie medzinárodnej siete pre zdieľanie dobrých skúseností v oblasti sociálneho podnikania. Mesto Fiľakovo do tohto projektu zapojilo až 11 partnerov z 10 rôznych európskych krajín. Partnermi projektu neboli len mestá a obce, ale aj neziskové organizácie či vzdelávacie a výskumné inštitúcie. V rámci projektu sa zrealizovalo 6 podujatí v 6 rôznych krajinách

 

Výstupom projektu je príručka o podmienkach v oblasti sociálneho podnikania vo vybraných 6 krajinách, ktorá obsahuje aj príklady dobre fungujúcich sociálnych podnikov.

 

Viac informácií o projekte nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť