Novembrový infoseminár v Žiline


Dátum 06. november 2019 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24
Organizátor: EKB Slovensko, Europe Direct ŽilinaDňa 6.11.2019 sa uskutočnil infoseminár k programu Európa pre občanov v Žiline.

Infoseminár sa uskutočnil v čase od 10:00 - 13:00 hod.

Privítali sme spolu 9 zástupcov miest, obcí, neziskových organizácií aj občianskych združení. V úvode seminára bola účastníkom predstavená informačná kancelária Europe Direct v Žiline, ktorá nám poskytla priestor na uskutočnenie informačného seminára a zároveň nám pomohla s organizáciou podujatia. Účastníkom infoseminára bol následne predstavený program Európa pre občanov, jednotlivé uzávierky, financovanie a tiež postup predkladania žiadostí o grant. Predstavené boli aj úspešné projekty, ktoré už v minulosti grant z programu Európa pre občanov získali. Účastníkom sme na záver podujatia poskytli priestor na diskusiu, otázky a individuálne konzultácie.

Prezentáciu z infoseminára nájdete TU. 

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť