EKB navštevuje prebiehajúce projekty (Európska pamäť)


Kancelária EKB sa 4. októbra 2019 zúčastnila na tlačovej konferencii, na ktorej organizácia Post Bellum SK okrem iného predstavila aj aktivity, ktoré realizuje v rámci projektu 30 Years After the Fall of the Iron Curtain (30 rokov po páde železnej opony). 

Riaditeľka neziskovej organizácie Post Bellum SK Sandra Polovková predstavila nové zážitkové vzdelávacie workshopy pre základné školy Školská slávnosť 98/90 a pre stredné školy Nežná zmena. Vývoj metodík týchto workshopov bol zrealizovaný práve vďaka podpore z programu Európa pre občanov. 

Pozrite si krátky záznam z tlačovej konferencie, kde Sandra Polovková približuje obsah workshopu pre základné školy Školská slávnosť 89/90: 

Sandra Polovková na tlačovej konferencii tiež informovala o sérii výstav, ktoré sa v rámci projektu 30 Years Affter the Fall of the Iron Curtain v súčasnosti realizujú. Ide o putovnú exteriérovú výstavu 1989 – 2019: 30 rokov slobodyktorá je postupne inštalovaná vo viacerých slovenských mestách (Košice, Žilina, Bratislava, Považská Bystrica). Súčasťou výstavy je v každom meste tiež diskusia 30 rokov po – výzvy pre občiansku spoločnosť. 


Vďaka podpore z programu Európa pre občanov Post Bellum SK v rámci projektu 30 Years After the Fall of the Iron Curtain realizuje aj jednu interiérovú výstavu pod názvom Železo Zmat Nožnice: ako padala totalitaktorá bude inštalovaná v budove Novej Cvernovky do konca januára. Viac o výstave si môžete prečítať aj v tomto článku


Viac o projekte 30 Years After the Fall of the Iron Curtain

Tento projekt získal podporu z programu Európa pre občanov vo výške 89 030 eur (marcová uzvávierka 2018). 

V oblasti Európska pamäť program Európa pre občanov podporuje projekty, ktoré sa zaoberajú totalitnými režimami či kľúčovýmu udalosťami 20. a 21. stročia. Maximálna výška grantu je 100 000 eur. Hlavným cieľom projektu organizácie Post Bellum SK, ktorý sa začal realizovať v decembri 2018, je oslava 30 rokov demokracie na Slovensku.

V prvej časti projektu sa zdokumentovali spomienky svedkov z roku 1989 a ich skúsenosti s predchádzajúcim režimom, rovnako ich skúsenosti zo súčasného obdobia. Cieľom je poskytnúť svedkom dôležitých historických udalostí príležitosť povedať svoj príbeh a tak odovzdať súčasnej a budúcej generácii cenné svedectvá o našich moderných dejinách. V každej projektovej krajine bolo natočených 10 svedectiev, ktoré boli následne promované cez rôzne komunikačné kanály organizácie Post Bellum SK i ostatných projektových partnerov v Česku, Poľsku a Rumunsku. Tieto svedectvá budú tiež uverejnené v online archíve: the Memory of Nations

V druhej časti projektu boli potom na základe týchto svedectiev vypracované vzdelávacie workshopy pre žiakov základných a stredných škôl a tiež boli vytvorené dve výstavy – jedna interiérová výstava Železo Zamat Nožnice: ako padala totalita a jedna exteriérová putovná výstava 30 rokov slobody: 1989-2019Projekt 30 Years After the Fall of the Iron Curtain bude organizácia Post Bellum SK realizovať do 31. mája 2020.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť