Programová príručka k programu Európa pre občanov platná od januára 2020


Európska komisia zverejnila Programovú príručku k programu Európa pre občanov platnú od januára 2020.

V programovej príručke sú zadefinované ciele programu Európa pre občanov, viacročné priority, uzávierky, spôsob financovania a tiež samotný postup predkladania žiadostí o grant.

Príručka je zatiaľ k dispozícii len v anglickom jazyku a nájdete ju TU.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť