Otvorené výzvy na podávanie projektov


Agentúra EACEA zverejnila tieto výzvy:

Bližšie informácie k jednotlivým výzvam nájdete:

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, prípadne si dohodnúť individuálnu konzultáciu

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť