Vplyv koronavírusu na organizovanie podujatí


Vyjadrenie agentúry EACEA ohľadom vplyvu opatrení prijatých z dôvodov spomalenia šíreniu koronavírusu na implementáciu projektov: 

Krátke zhrnutie v slovenskom jazyku:

Organizácie participujúce na projekte by mali kontaktovať účastníkov, ktorí už sú, alebo len plánujú vycestovať do/z oblasti s výskytom koronavírusu v nasledujúcich týždňoch, aby dodržiavali všetky prijaté opatrenia a odporúčania.

Taktiež je prijímateľom grantu odporúčané zo strany EACEA, aby v rámci vlastných možností zvážili realizáciu jednotlivých aktivít zmenili napríklad na webináre a pod. V ostatných prípadoch môžu byť jednotlivé aktivity zrušené alebo presunuté. O týchto zmenách je nutné kontaktovať agentúru EACEA. 

Agentúra EACEA vo svojom vyjadrení k aktuálnej situácii tiež pripomína skutočnosť, že vo všetkých dohodách uzavretých medzi agentúrou EACEA a prijímateľom grantu, je tzv. force majeure doložka, ktorá môže byť uplatnená v prípade zákazu alebo obmedzenia mobility prijatých v rámci prijatých vládnych opatrení. Oprávnenosť uplatnenia si tejto doložky tzv. force majeure bude posudzované na individuálnej báze. 

Viac informácii ohľadom aktuálnej situácii môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sk  

alebo na webovej stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers.

Celé vyjadrenie v anglickom jazyku: 

In the context of the measure taken by national competent authorities to contain the spread of the coronavirus infectio, the EACEA has been consulted on the potential effect of such measures on EU funded projects whole implementation could be hindered, or partially/temporarily affected, by mobility restrictions. In that regards, EACEA reminds that participating organisations shuld contact the individual participants who already are in, or ale planning to leave to or from the affected areas within the coming weeks; they should follow the formal and official prescription issued and/or adopted by the local competent autorities. 

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť