Európsky kontaktný bod

 

Mgr. Linda Vavricová
linda.vavricova@nocka.sk
+421 2 2047 1291

Ing. Sabina Burešová
sabina.buresova@nocka.sk
+421 2 2047 1290

 

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

europapreobcanov@nocka.sk
+421 (2) 204 71 290, -291

 

Zahraničné kontaktné body pre program Európa pre občanov: 

 

V každej krajine zúčastnenej na programe Európa pre občanov existuje kontaktné miesto informujúce o možnostiach podpory.

Kontaktné miesta programu v zahraničí

 

Výkonna agentúra EACEA

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zriadená rozhodnutím Európskej komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005 je zodpovedná za realizáciu väčšiny akcií programu Európa pre občanov s výnimkou akcie 3, ktorú realizuje priamo Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu. Agentúra EACEA riadi celý životný cyklus týchto projektov vrátane prípravy výziev na predloženie návrhov, výberu projektov a podpisovania projektových rozhodnutí/dohôd, finančného riadenia, monitorovania projektov, komunikácie s príjemcami a kontrol na mieste.

 

EACEA - Unit C1 Europe For Citizens

European Commission 
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
ECP - Europe for Citizens Points
SPA2 3/85
Avenue du Bourget, 1
B-1049 Brussels

 

E-mailové adresy:

Európska pamäť:

eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu

Družobné mestá, Siete medzi mestami:

eacea-c1@ec.europa.eu

Projekty občianskej spoločnosti:

eacea-c1-civilsociety@ec.europa.eu

Prevádzkové granty:

eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu

 

Technická podpora:

email:       EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU

tel. číslo:   +32 229 90705

Funguje v pondelok až štvrtok od 08:30h do 17:30h a v piatok od 08:30h do 17:00h (okrem belgických štátnych sviatkov).

 

Všetky kontakty nájdete aj na stránke agentúry EACEA. 

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť