EKB navštevuje prebiehajúce projekty (Európska pamäť)

Kancelária EKB sa 4. októbra 2019 zúčastnila na tlačovej konferencii, na ktorej organizácia Post Bellum SK okrem iného predstavila aj aktivity, ktoré realizuje v rámci projektu 30 Years After the Fall of the Iron Curtain (30 rokov po páde železnej…

2/7
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť