12.12. - 12.12. Podujatie

Vianočný infoseminár k programu Európa pre občanov

Národné osvetové centrum v Bratislave (zasadačka na 3. poschodí), Nám. SNP 12

Dňa 12.12.2019 sa priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave uskutočnil Vianočný infoseminár k programu Európa pre občanov.

06.11. - 06.11. Podujatie

Novembrový infoseminár v Žiline

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24

Dňa 6.11.2019 sa uskutočnil infoseminár k programu Európa pre občanov v Žiline.

07.06. - 07.06. Podujatie

Košice: Granty pre samosprávu

Aula Technickej Univerzity, Letná 9, poslucháreň P27

Dňa 7. júna 2019 sa v aule Technickej univerzity v Košiciach konalo podujatie Granty pre samosprávu. Na podujatí boli predstavené rôzne európske finančné mechanizmy, aktuálne výzvy a nechýbali ani príklady úspešných projektov z praxe. Podujatie v…

06.06. - 06.06. Podujatie

EKB v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove, číslo miestnosti: 77

Dňa 6.júna uskutočnila kancelária Európskeho kontaktného bodu v spolupráci s Europe Direct Prešov ďalší informačný seminár. Infoseminár sa konal v priestoroch Prešovskej univerzity v čase od 10:00 do 13:00.

1/5
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť