Prehľad 2016


 

V roku 2016 bolo zo Slovenska v rámci programu Európa pre občanov podporených 39 subjetkov v celkovej výške 1 093 000 Euro.

 

 

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1. Európska pamäť

V oblasti Európska pamäť sa 1 slovenský subjekt (Ústav pamäti národa) ocitol na tzv. Reserve list-e (zoznam náhrandíkov). Projekt nakoniec nebol podporený.

V roli partnera bude v podporených projektoch marcovej uzávierky 2016 figurovať 6 slovenských subjektov. Viac o výsledkoch sa dočítate tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Pozn.
575983 Ústav pamäti národa Freedom Festival 2017 - Living Memory 95 000

uzávierka

1. marca 2016

 

 

Akcia 2. Opatrenie 2.1 Družobné mestá

Medzi 124 podporenými projektmi v prvom kole (marcová uzávierka) sa nachádza aj 22 slovenských projektov. V druhom kole 15 slovenských projetkov. Slovensko sa tak radí medzi prvé tri najúspešnejšie žiadateľské krajiny, čo do počtu podporených projektov. Na Slovensko poputuje vďaka tomuto opatreniu celkovo 865 500€.Kompletné výsledky nájdete tu (marec) a tu (september).

V rolách partnerov vystupuje v podporených projektoch iných krajín 53 (marcová uzávierka) a 46 (septembrová uzávierka) slovenských subjektov.

Viac na webovej stránke EACEA.

Por.č. Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
1 575743 ÉBEN HAÉZER N. F. Az összefogás ereje – jó példával az erős Európáért! 25 000 uzávierka 1. marca 2016
2 576630 INSTITÚCIA REGIONÁLNYCH AKTIVÍT NOVOHRADU - REGIONÁLIS AKTIVITÁSOK INTÉZETE NÓGRÁDBAN Európska diskusia o nás 24 000 uzávierka 1. marca 2016
3 576757 MESTO MODRA Modranské Vinohranie = Destination Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
4 576627 MESTO TRSTENA V Európe je sila - Trstená 2016 25 000 uzávierka 1. marca 2016
5 576543 MUNICIPALITY OF VYDRANY Správny krok k tolerancií 18 000 uzávierka 1. marca 2016
6 576833 OBCIANSKE ZDRUZENIE PRO MEGERE Touch the Stars 25 000 uzávierka 1. marca 2016
7 576512 OBEC BATOROVE KOSIHY Our open Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
8 576884 OBEC DOLINKA Construction of Common Europe → The future of Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
9 576153 OBEC GANOVCE ART Ganovce 25 000 uzávierka 1. marca 2016
10 576298 OBEC KALINKOVO Európsky zázrak (European miracle) 22 000 uzávierka 1. marca 2016
11 576366 OBEC KET "Keť  2016 – Solidarity, Tolerance and Cohesion – This is European Union” 16 500 uzávierka 1. marca 2016
12 575676 OBEC KOLINANY A message to the future 18 000 uzávierka 1. marca 2016
13 576397 OBEC LIKAVKA Partnership for Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
14 576102 OBEC MAD Europe, a tangible experience for all its citizens 25 000 uzávierka 1. marca 2016
15 577072 OBEC NENINCE Uniós kelet-nyugati összefogás 25 000 uzávierka 1. marca 2016
16 576780 OBEC NITRIANSKE HRNCIAROVCE Objav Európu 3.0 16 500 uzávierka 1. marca 2016
17 576430 OBEC NOVÁ DEDINKA VITAJTE VO SVETE POZNÁVANIA KULTÚR 20 000 uzávierka 1. marca 2016
18 575468 OBEC SLOVENSKE DARMOTY Élhető vidék-fejlődő Európa- mind testvérek vagyunk 25 000 uzávierka 1. marca 2016
19 576413 OBEC SVODIN “Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union”, 25 000 uzávierka 1. marca 2016
20 576646 OBEC VELKE RIPNANY "Future, Peace and Cooperation in Europe - Veľké Ripňany 2016" 25 000 uzávierka 1. marca 2016
21 576859 OBEC VELKE ULANY Audaces fortuna adiuvat 25 000 uzávierka 1. marca 2016
22 576866 ZDRUZENIE MIEST A OBCI GALANTSKO-SALIANSKEHO REGIONU Wake Up Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
23 582713 SPOLOK ANIMA TÁRSASÁG Act responsibly for the common European future! 25000 uzávierka 1. septembra 2016
24 582626 MESTO DUNAJSKÁ STREDA V jednotnej Európe je sila, hodnota a budúcnosť 25000 uzávierka 1. septembra 2016
25 582616 OBEC NÝROVCE Naša spoločná Európska únia 25000 uzávierka 1. septembra 2016
26 582709 INTEGRACIA SVIETI PRE VSETKY DETI ROVNAKO European Hug / Európske objatie 25000 uzávierka 1. septembra 2016
27 582653 OBEC SAVOL II. Testvértelepülési találkozó a beilleszkedést támogató programok jegyében 25000 uzávierka 1. septembra 2016
28 582698 STELLA CASTRUM We Trust in the future of the European Union 24000 uzávierka 1. septembra 2016
29 582712 V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE Europe for us, we for Europe 25000 uzávierka 1. septembra 2016
30 582139 OBEC SAP Kelet-közép európai települések tapasztalatcseréje az Európai Unióról 20000 uzávierka 1. septembra 2016
31 582826 OBCIANSKE ZDRUZENIE MAS PRAMENE Stretneme sa v Európe 25000 uzávierka 1. septembra 2016
32 582435 OBEC JUR NAD HRONOM Jur nad Hronom 2017 - together and solidary also in the time of instability. 25000 uzávierka 1. septembra 2016
33 582258 ALFA PUBLIC Svet Európy / World of Europe 25000 uzávierka 1. septembra 2016
34 582288 OBEC MALAS The European Union Through the Eyes of its Citizens - Maláš 2017 20000 uzávierka 1. septembra 2016
35 582643 OBEC FARNA Farná 2017 – Solidarity, Reciprocity, Responsibility 16500 uzávierka 1. septembra 2016
36 582445 ZAHORACKY FENIX Perspectives of the European Union - II. International meeting of european citizens 25000 uzávierka 1. septembra 2016
37 582331 OBEC KRALOVA PRI SENCI Let´s Bring up Conscious European Citizens! 25000 uzávierka 1. septembra 2016
SPOLU: € 865 500,00

 

Akcia 2. Opatrenie 2.2 Siete medzi mestami

V marcovej uzávierke nebol podporený žiaden slovenský projekt z troch podaných. V septembrovej bola podporená úspešná obec IMEĽ. V roli partnera vystupujú v podporených projektoch iných krajín 5 slovenských obcí/miest/organizácií a to; Kováčovce, Ružomberok a Tornaľa (marec), Komárno a Kalonda (september). Kompletné výsledky nájdete tu (marec) a tu (september).

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
582354 OBEC IMEL Debate on humanism in Europe 90000,00 uzávierka 1. septembra 2016

 

Akcia 2. Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

Medzi podporenými projektami sa ocitol na tzv. Reserve list-e (zoznam náhradníkov) jeden slovenský projekt a to projekt "Network for Non - violence and Dialogue" (Sieť pre nenásilie a dialóg) od organizácie PDCS. Daný projekt bol nakoniec podporený. PDCS preto gratulujeme a tešíme sa na projekt a jeho priebežné výsledky. V roli partnera sa ocitli ďalšie 4 slovenské organizácie/inštitúcie. Viac nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Pozn.
576162 PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia Network for Non-violence and Dialogue 137 500,00 € uzávierka 1.marca 2016
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť