Prehľad 2017


 

V marcovej uzávierke 2017 bolo zo Slovenska v rámci programu Európa pre občanov podporených 28 subjektov v celkovej výške 962,000  Eur.

Už poznáme aj výsledky septembrovej uzávierky 2017. Podporené projekty v rámci opatrení Družobné mestá a Siete medzi mestami, ktorých sa septembrová uzávierka týka, nájdete v tabuľke nižšie. Podporených bolo 14 slovenských miest/obcí/organizácií v celkovej výške 451tis. eur.

Celkovo tak za rok 2017 poputuje na Slovensko vďaka programu Európa pre občanov 1 413 000€. Úspešným grantistom gratulujeme.

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1. Európska pamäť

V oblasti Európska pamäť bol podporený 1 slovenský subjekt, konkrétne projekt organizácie Post Bellum SK. V úlohe partnera sa na podporených projektoch iných krajín podieľa 8 slovenských organizácií (E@i, Slovenské národné múzeum, Post Bellum SK, Inštitút ľudských práv, Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu, Židovská náboženská obec v Komárne, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Asociácia mladých Rómov).

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma  (€) Dátum uzávierky
589165 Post Bellum Sk WWII: Memories of Eastern European Nations in Education 97,500

uzávierka

1. marca 2017

 

Akcia 2. Opatrenie 2.1 Družobné mestá

Medzi podporenými projektmi v prvom kole (marcová uzávierka) sa nachádza aj 25 slovenských projektov. Slovensko sa tak radí na prvé miesto (26,8%), čo do počtu podporených projektov. Na Slovensko poputuje vďaka tomuto opatreniu celkovo 587,000 €.

V septembrovej uzávierke bolo v tomto opatrení podporených 13 slovenských projektov v celkovej výške 306,000 €.

V rolách partnerov vystupuje v podporených projektoch iných krajín 76 slovenských subjektov (marcová uzávierka) a 37 slovenských subjektov (septembrová uzávierka).

Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke EACEA.

Por.č. Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
1 587961 OBEC GOLIANOVO 1. testvértelepülési találkozó, a toleráns Európai jövőépítés jegyében Golianovon 25 000 uzávierka 1. marca 2017
2 588909 MESTO VELKY MEDER Rising Stars of the EU 25 000 uzávierka 1. marca 2017
3 588694 OBEC RATKA Európska diskusia - Budúcnosť Európy 24 000 uzávierka 1. marca 2017
4 588881 OBEC NITRIANSKE HRNCIAROVCE Discover Europe 4.0 16500 uzávierka 1. marca 2017
5 588897 OBEC SPISSKY STIAVNIK Shelter for Citizens, Imigrants and all the People of good will 25 000 uzávierka 1. marca 2017
6 588901 OBEC VELKY GROB  Partnership Embracement 20 000 uzávierka 1. marca 2017
7 588824 MIKROREGION 11 PLUS We Are Going To Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2017
8 588856 ARTE NOVA Are you with the EU, Are you with Citizens of different color? 22 000 uzávierka 1. marca 2017
9 588016 OBEC GLABUSOVCE Ipoly EURO party2017 24 000 uzávierka 1. marca 2017
10 588313 OBEC ORAVSKY PODZAMOK Aj my tvoríme Európsku úniu 25 000 uzávierka 1. marca 2017
11 588844 ALFA PUBLIC Europe Meets Its Citizens 25000 uzávierka 1. marca 2017
12 589353 OBEC TEKOVSKÉ LUZANY Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalosti 16500 uzávierka 1. marca 2017
13 587442 OBEC PLES „10 éve a szabad Európában, 5 éve testvérként”- Testvértelepülési találkozó Pilisen 18000 uzávierka 1. marca 2017
14 586740 OBEC KET "New Europe for New Generation – Keť 2017" 25 000 uzávierka 1. marca 2017
15 588571 MESTO SAMORIN We all together again in Europe! Šamorín Citizens and its Friends Discuss the Future and Multicultur of Europe 24 000 uzávierka 1. marca 2017
16 588683 OBEC VELKE LUDINCE Veľké Ludince 2017 - tábor európskej solidarity a spolupatričnosti 22000 uzávierka 1. marca 2017
17 588200 OBCIANSKE ZDRUZENIE MILVUS Jewish, Hungarian and Slovak fates 1938 - 2017 25 000 uzávierka 1. marca 2017
18 588246 CERNUNNOS Európa a miénk - legyünk büszke, aktív és felelősségteljes polgárai! 25 000 uzávierka 1. marca 2017
19 588396 OBEC VELKE RIPNANY "Veľké Ripňany2017 - We are connecting the EU citizens" 25 000 uzávierka 1. marca 2017
20 588552 OBEC ZEMNE “BUBBLEU-2017” 25 000 uzávierka 1. marca 2017
21 588762 OBCIANSKE ZDRUZENIE - JAHODNA PRI DUNAJI „One for all, all for one!“ 25 000 uzávierka 1. marca 2017
22 588943 SPOLOK VEDY A VZDELÁVANIA, O.Z. Welcome to the World of Learning about the EU 25 000 uzávierka 1. marca 2017
23 588044 OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY EGYSÉGBEN AZ ERŐ- EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS-2017 25000 uzávierka 1. marca 2017
24 588932 OBEC LÚC NA OSTROVE BECOME VOLUNTEER  at fire brigades or other initiatives for a successful EUROPE 25000 uzávierka 1. marca 2017
25 588776 AKTIVITY PRO Captain Europe 25000 uzávierka 1. marca 2017
SPOLU: 
€ 587 000,00
1 595037 V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE Community without borders 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
2 595199 OBEC SECIANKY Többnyelvűség, mint uniós érték - II. Testvértlelpülési találkozó Ipolyszécsénkén 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
3 595047 GASTRUM O.Z. Európska diskusia - Budúcnosť Európy 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
4 594806 OBEC CIERNA VODA "EU FUTURE IS AS WE SHAPE IT" - Cierna Voda International Meeting  to discuss future of Europe 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
5 595263 RATIO EDUCATIONIS Objectivity+creativity=successful Europe – Don’t let yourself be manipulated! 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
6 594964 OBEC NYROVCE Chceme byť súčasťou našej EÚ 18 000 uzávierka 1. sept. 2017
7 595058 OBEC VEL'KE DRAVCE Stretnutie "Dravčanov" Karpatskej kotliny - za spoločnú Európu 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
8 594757 OBEC MALAS “Stronger and More Unified Union – Maláš 2018” 20 000 uzávierka 1. sept. 2017
9 595125 OBEC IMEL Do not make the same mistake! 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
10 595014 MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU My home location: the European Union 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
11 594718 MESTO LEVICE Together we are EU 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
12 594758 OBEC PLÁSTOVCE Plášťovce 2018 - the place of european solidarity and companionship. 18 000 uzávierka 1. sept. 2017
13 594763 OBEC JUR NAD HRONOM We care about future of the EU 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
SPOLU: 306 000,00

Akcia 2. Opatrenie 2.2 Siete medzi mestami

V marcovej uzávierke 2017 bol podporený jeden slovenský projekt z desiatich podaných. V roli partnera vystupuje v podporených projektoch iných krajín 5 slovenských obcí/miest/organizácií. Kompletné výsledky nájdete tu . V septembrovej uzávierke 2017 bol takisto podporený jeden slovenský projekt zo 7 podaných. V úlohe partnerov podporených projektov iných krajín vystupujú 2 slovenské obce/organizácie.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
582354 MESTO FILAKOVO European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future 150,000,00 uzávierka 1. marca 2017
595144 OBEC SVODIN YOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Network for challenging Euroscepticism and motivating young European citizens to participate in 2019 European Elections 145,000,00 uzávierka 1. sept. 2017

Akcia 2. Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

V marcovej uzávierke bolo zo Slovenska v tomto opatrení podaných 9 žiadostí, z ktorých bol podporený jeden projekt, konkrétne projekt Univerzity Komenského v Bratislave. V úlohe partnera sa na podporených projektoch iných krajín podieľa 6 slovenských organizácií (Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Europolicy, Globsec, Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, DIVERSITY - spoločnosť pre rozvoj a podporu vzdelávacích, informačných a projektových aktivít mladých ľudí a Slovenská debatná asociácia).

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
588185 Univerzita Komenskeho v Bratislave Comprehending & Debating EuroScepticism 127,500,00 uzávierka 1. marca 2017

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť