Prehľady výsledkov


 

V programovom období 2014 - 2020 bolo dosiaľ na Slovensku podporených 224 subjektov. Celkovo sme tak vďaka programu Európa pre občanov získali 6 575 160€. 

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť